Fri. Jun 14th, 2024

Wordfest South Africa

Wordfest is South Africa’s premier multilingual festival of languages and literatures with a developmental emphasis.

Imbali yesintu Ngokubhalwe ngu Mphuthumi Ntabeni

1 min read

Kwesinye sezinto zokuqala kulo nyaka, i-Wordfest yabamba ukuqaliswa kweMphuthumi Ntabeni ye-Broken River Tent (inoveli yomlobi wencwadi ebonisa ubomi kunye namaxesha e-Xhosa isiXhosa uMaqoma), ngoLwesibili kwiYunivesithi yaseRhodes.

Ukukhunjulwa ngokubonakala kwakhe ngexesha lomzabalazo wesizwe kunye ne-British colonialism eMpuma Koloni, iNtabeni isebenzisa umlingiswa kaMaqoma (ngoku ungumfanekiso womoya), ukuncedisa ekuhloliseni isiko lesiXhosa, unqulo kunye noncwadi. Umlingani wakhe oyingqiqo uFila – umfana onenkxalabo ngokomoya ozama ukulandelela iingcambu zakhe zembali – uhamba kunye noMaqoma njengokuba lowo owayesakuba ngumfundi waseXhosa. UFila ungumfundi obuyela evela eJamani kwaye ufuna ukudibanisa kwakhona kuluntu lwaseMzantsi Afrika

UMaqoma udlulisela iingxelo zembali ze-Xhosas njengoko abalinganiswa ababini bahamba kwiindawo zokubaluleka kobume besizwe. U [Maqoma] unikela ngenkxaso enyanzelisayo kumfana osweleyo kwaye unokwabelana ngokubaluleka kokubaluleka kwimiba ye-baXhosa.

 Ngokubanzi, iBroken River Tent iyimigudu ye-Ntabeni ekubuyiseleni ukuphazamiseka kwembali kwi-akhawunti yeXhosa kunye nokuhlolwa ngokuthe ngqo kwenkcubeko kunye nezithethe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *